Surinaamse uitvaart Creoolse rouwrituelen


Er zijn islamitische, boeddhistische, protestant-christelijke, rooms-katholieke, joodse en creoolse Surinamers. Iedere groep heeft andere rouwrituelen. De meeste Surinamers zijn christelijk en lid van de Evangelische Broedergemeente.

Creoolse begrafenissen zijn in Suriname beroemd en uitbundig, waarbij de overledene van tevoren wordt bewassen. Wanneer er iemand overlijdt, verzorgen de naaste familieleden - nichten, neven, ooms en tantes - de begrafenis. Zij zorgen ervoor dat iedereen die de persoon heeft gekend, aanwezig is.

Rituelen rondom de bewassing

In Suriname gaan de directe familieleden, voordat de bewassing plaatsvindt, naar het uitvaartcentrum om te praten met de overledene over hoe deze de dood ervaart, wat voor persoon hij of zij was en hoe ze samen in het leven hebben gestaan.
Men is ervan overtuigd dat de overledene hen nog steeds kan horen. Vervolgens moeten de familieleden de handen in een kommetje met een bodempje water nat maken. Daarna leggen ze, staande achter het hoofd, beide handen tegen de wangen van de overledene, waarna zij weer de handen in hetzelfde bodempje water moeten wassen.
Dit aanraken kan omdat de overledene nog niet bewassen is. Bij het bewassen van het lichaam gebruikt men een mix van formaline, alcohol, glycerine en tabaksbladeren. Het ritueel duurt anderhalf tot vijf uur.

Dansend naar het graf

In de creoolse cultuur zingt men voorafgaand aan de begrafenis rouwliederen tijdens een kerkdienst. Bij de begrafenis is iedereen in het wit gekleed en de naaste familie heeft een hoofddoek, een “anjisa”, op.
Bij de begrafenis gaat vaak een bazuinkoor of een trompettist voor. Veel Surinamers geven tijdens het leven aan dat zij dansend naar het graf gebracht willen worden. Het is een oude gewoonte en een troostende vorm van rouwverwerking. De nabestaanden worden zo ingenomen door het dansen zelf, dat ze het verdriet even vergeten.
Ook indien u elders verzekerd of niet verzekerd bent, verzorgen wij uw uitvaart. Vraag ons naar de tarieven.

Uitvaart Compleet heeft veel ervaring met Surinaamse uitvaarten


U kunt rekenen op onze deskundige ondersteuning en begeleiding.
Wij werken hierin samen met Hennep Uitvaartzorg, Hamdard Uitvaartzorg, Poesa Uitvaartzorg in Suriname.

Uitvaart Compleet is actief in heel Nederland


 

Persoonlijke aandacht

Dennis Friperson | Eigenaar Uitvaart Compleet
Uitvaart Compleet is opgericht door uitvaartverzorger Dennis Friperson. Indien u de uitvaart door Uitvaart Compleet laat verzorgen krijgt u een vast contactpersoon, die luistert naar uw wensen en ideeën en samen met u invulling geeft aan het afscheid dat bij u past.

Persoonlijke aandacht en zorg voor de overledene en de nabestaanden staan bij Uitvaart Compleet hoog in het vaandel. Samen met een team van collega-uitvaartverzorgers zorgt Dennis Friperson ervoor dat u op eigen wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare.

Stuur ons een bericht Bel ons: 088 880 1200

Over Uitvaart Compleet

Kiest u voor Uitvaart Compleet dan krijgt u een vast contactpersoon, die luistert naar uw wensen en ideeën en samen met u invulling geeft aan het afscheid dat bij u past.

Persoonlijke aandacht en zorg voor de overledene en de nabestaanden staan bij Uitvaart Compleet hoog in het vaandel. Ons team van uitvaartverzorgers zorgen ervoor dat u op eigen wijze afscheid kunt nemen van uw dierbare.

Stuur ons een bericht
Bel ons: 088 880 1200


Meer over Uitvaart Compleet

Stuur ons een bericht

Graag helpen wij u met alles wat nu op u afkomt.